© 2017 osrodekemaus.pl

MINISTRANCI

„Ministrare” z łaciny oznacza „służyć”. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoją posługę tak blisko ołtarza służy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza święta.

 

Służba ta wymaga odpowiedniego przygotowania czyli formacji. Formacja służby liturgicznej oprócz odpowiedniego przygotowania merytorycznego jest też ciekawą i bogatą w treść drogą wzrostu duchowego. 

W ramach Ośrodka EMAUS przedstawicielom Liturgicznej Służby Ołtarza proponujemy:

Zapraszamy na wielkie, ministranckie święto, które odbywa  się co roku przy Kościele pw. św. Dominika Savio w Ostródzie.

 

Jest to czas modlitwy, rozgrywek

i radosnego świętowania razem

z Dominikiem Savio!

DOMINIKALIA

Zapraszamy do Czerwińska nad Wisłą kandydatów na lektorów LS (od trzeciej klasy gimnazjum wzwyż) oraz kandydatów na funkcję ceremoniarza (dla lektorów lub ministrantów starszych – od pierwszej klasy liceum wzwyż). 

KURS LEKTORSKI

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie liczby uczestników, przynajmniej na dziesięć (10) dni przed  wyżej wymienioną akcją. Wszelkie zapytania i zgłoszenia proszę kierować na adres Ośrodka Emaus.