© 2017 osrodekemaus.pl

OŚRODEK EMAUS

Emaus to przede wszystkim miejsce spotkania w drodze,

gdzie Chrystus czyni pierwszy krok - przyłącza się do młodych ludzi,

aby słuchać tego, o czym rozmawiają, co przeżywają.

obraz video dzięki uprzejmości: polskazdrona.pl

Analogia z ewangeliczną miejscowością, gdzie uczniowie rozpoznali zmartwychwstałego Chrystusa [...] po łamaniu chleba nasuwa się sama przez się.

„Dwóch z nich szło tego właśnie dnia do miasteczka, które leżało sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem, a zwało się EMAUS. Rozmawiali z sobą… Kiedy tak rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus zbliżył się do nich i szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte tak, że Go nie poznali. Rzekł do nich: - Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?... (Łk 24, 13 – 35)

 

Ośrodek w Czerwińsku określany jest jako miejsce i wspólnota, która chce przeżywać owo ewangeliczne wydarzenie także w swoim życiu. Dzięki Duchowi Świętemu zaś spotkanie w Emaus trwa nieprzerwanie, a każdy z nas jest do współuczestnictwa w nim zaproszony.

 

Od innej strony patrząc, uzasadnienia nazwy można szukać w wydarzeniu, jakim była 23. Kapituła Generalna. Salezjanie, którzy brali w niej udział, doszli wówczas do wniosku, iż perykopa ewangeliczna o uczniach idących do Emaus jest ikoną salezjańskiej metody i celu pracy z młodzieżą. Jest zatem biblijnym punktem odniesienia i weryfikacji pracy wychowawczo-duszpasterskiej. Salezjanin, naśladując Chrystusa, wychodzi na drogi współczesnych młodych ludzi, aby ich spotkać, słuchać, akceptować, pomagać, tworzyć wspólnotę i poznawać Jezusa na łamaniu chleba.
 

Początek działalności Ośrodka EMAUS to wiosna 2003. Z wielości pomysłów, doświadczeń, propozycji, potrzeb, niekiedy wniosków z własnych czy cudzych błędów, wyłania się decyzja o powołaniu do życia nowego ośrodka młodzieżowego. Ówczesny Ks. Inspektor Jan Niewęgłowski mówi:

 

- „To wielka nadzieja Salezjanów. Zważywszy, że współbraciom niekiedy trudno tworzyć propozycje, które zainteresowałyby młodych i jednocześnie dawały świadectwo o Bogu, stąd też pomysł takiego Ośrodka. Ma on stanowić pomoc w organizowaniu zajęć dla młodych, w ich formacji duchowej i moralnej, a także pełnić funkcję animacji każdej z naszych placówek i ich działalności[...] Wszyscy ufamy, że owoce takiej działalności będą obfite. ”

Od roku 2003 Ośrodek EMAUS tworzyli:
ks. Jacek Szewczyk sdb
Ks. Piotr Sosnowski sdb
Ks. Marian Chalecki sdb

Ks. Sławomir Piotrowski sdb

Ks. Adam Węgrzyn sdb

Zespół Ośrodka Młodzieżowo - Powołaniowego